Villkor

Försäljningsvillkor - Caneco Tak & Miljö AB
Följer ABM 07 samt ABT 06.

Allmänt

Allmänna försäljningsvillkor gäller när Caneco Tak & Miljö AB – org.nr: 559164-8570 – (förkortat ”Caneco”) levererar produkter och tjänster samt utgör en integrerad del av avtalet mellan er som köpare(”Köparen”) och Caneco.
Med produkt menas och avser varje produkt, material och vara per definition artikel som Caneco erbjuder från tid till annan.

Standardavtal tillämpligt

I tillägg vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor ska standardavtalet ABM 07 samt ABT 06 tillämpas om inget annat överenskommits. Vid motstridighet mellan innehållet i dessa allmänna försäljningsvillkor och ABM07 och ABT06 (eller annan överenskommelse) har dessa allmänna försäljningsvillkor företräde.

Leveransklausul
Om inget annat avtalats gäller Ex. Works(EKW) enligt Incoterms 2010. Framgår inte leveranstid och/eller leveransplats av parternas avtal ska Produkten avlämnas inom skälig tid och på plats som parterna kommit överenskommit.

Direktleveranser
Om Caneco och köpare överenskommit om leverans som ombesörjs av Caneco, eller av Caneco anlitad transportör, direkt till anläggnings-/byggarbets- eller projektplats ska köparen informera Caneco eller transportören(såsom tillämpligt) om eventuella särskilda förhållanden såsom tillgänglighet, godsmottagningsmöjligheter, lagringsmöjligheter och andra förhållanden av betydelse för leveransens rätta fullgörande.

Fraktkostnad
Om inte annat avtalats gäller följande:

 • Fraktkostnad debiteras per leverans(en order kan ha flera leveranser).

Tillämpad prislista
Om inget annat avtalats ska köparen betala det pris för respektive produkt som framgår av Caneco´s gällande prislista på dagen för leverans av den aktuella produkten till köparen.
Prislista kan erhållas av Caneco av säljansvarig person

Eventuella rabatter i förhållande till gällande prislista framgår av avtalet mellan Caneco och köparen och därtill tillhörande rabattbrev. Ingen rabatt utgår på produkter som är nettoprissatta i prislistan.

Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt om inget annat anges.

Betalningsvillkor är 15 eller 30 dagar netto, räknat från fakturadatum. Likviden skall vara Caneco tillhanda senast på förfallodagen. Vid försening debiteras dröjsmålsränta med en procentsats som med 8%-enheter överstiger gällande referensränta.
Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande 60 SEK.

För fakturor som levereras via e-post eller EDI debiteras ingen avgift. För pappersfakturor debiteras en avgift på 30 SEK per faktura.

Tillämplighet
Detta avsnitt reglerar köparens returrätt i annat fall än fel. Vid fel tillämpas istället det som anges i tillämpligt standardavtal eller vad som i övrigt avtalats rörande Caneco´s felansvar, köparens mottagningskontroll och reklamation, etc.

Förutsättningar
Varje retur måste föregås av en överenskommelse mellan köparen och Caneco. Caneco accepterar gods i retur om köparen via referens till order, faktura eller följesedel kan styrka var och när produkten är köpt. Retur av produkter som INTE är lagerförda av Caneco får endast ske efter att returen accepterats av Caneco´s leverantör.
Därutöver krävs, för att köparen ska ha rätt att returnera en viss produkt (returrätt), att:

 • Produkten är inköpt hos Caneco
 • Produkten är i nyskick och ligger i oskadad originalförpackning; och de produkter som ingår i en och samma returförsändelse är förpackade artikelvis,
  i separat kartong/påse samt i övrigt på ett sådant sätt att transportskador förhindras.

 

Tidsbegränsning
Returrätten är begränsad i tid, och retur måste ske inom ett (1) år efter varorna avlämnats hos köparen.

Returavdrag
Om inget annat avtalats gäller följande avdrag vid retur:

 • En fast avgift om 150 SEK per order och retur.
 • Ett avdrag om minst 20% beräknat på den relevanta produktens pris enligt ursprunglig faktura.
 • Därutöver har Caneco för EJ lagerförda produkter (anskaffningsvaror) rätt att göra ytterligare avdrag motsvarande det belopp Caneco utger i returavdrag till Caneco´s leverantör samt kostnad för returfrakt från Caneco till Caneco´s leverantör.

 

Produkter som inte tas i retur.
Följande produkter tar inte i retur:

 • Förbrukningsmaterial (tex. skruvar, bultar etc.) i öppnade förpackningar.
 • Produkter där det totala värdet understiger 500 SEK.
 • Produkter som anpassats till köparen, exempelvis specialkapningar av tätskikt, tak osv.
 • Produkter för vilka” bäst före” -datum eller motsvarande passerats.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?