Information om Gröna Tak

Gröna tak

Gröna tak fördröjer och sinkar regnvattnets process att ta sig till stadens dagvattensystem, samtidigt som taket också använder sig av det vatten det fångar upp. Detta leder till en minskad risk för översvämning vid mycket nederbörd/störtregn.

Ett grönt tak bidrar inte bara till fördröjning av dagvatten, det bidrar också till biologisk mångfald. Tack vare sina isolerande egenskaper kan ett grönt tak till viss del hjälpa till med temperaturreglering. I exempelvis en stadsmiljö kan det förekomma mycket buller, då hjälper ett grönt tak till med att dämpa buller.

Hur mycket vatten ett tak suger upp beror på växtbäddens tjocklek. Caneco har lång erfarenhet och hög kompetens gällande gröna tak. Vi skräddarsyr våra lösningar utifrån kundens behov.

Hårdgjorda ytor

Hårda ytor vill vi se så lite som möjligt, men skulle det vara oundvikligt så kan man använda sig av genomsläppligt material så som grus, gräsarmering eller plattor med öppna fogar. Vattnet ska kunna infiltrera ner genom beläggningen. Med vår partner Optigrun´s system för vattenhållning/fördröjning av regnvatten, kan man avlasta dagvattenledningarna drastiskt. Meander 30,60 med upp till 45L/m2.

Material som infiltrerar

Om du redan har asfalt eller tät sten kan du leda vatten till växtlighet i närheten. För att tillämpa genomsläpplig beläggning bäst ska underbyggnaden vara vattentålig och uppbyggt av material som bidrar till bra infiltration.

Garanti av gröna tak

Vi erbjuder alltid garanti när vi utför arbete av gröna tak. Du som kund ska alltid känna dig trygg när du anlitar Caneco. Vi har beroende på takuppbyggnad och system olika skötsel planer samt garantier. Caneco erbjuder också besiktning av gröna tak och serviceavtal för dessa. Kostnad för detta skräddarsys efter takets behov.

Tätskiksgaranti

När man bygger ett grönt tak kan man använda sig av olika sätt och blandningar, exempelvis mossa och sedum och ört växter, samt sedum, örter och gräs. När vi utför en takomläggning erbjuder vi garanti. 2-5 år beroende på typ av system och uppbyggnad

Tätskiktet är en viktig del av konstruktionen och med tätskiktsgaranti kan du som kund känna dig trygg. Caneco är unik då vi även erbjuder komplett installation av tätskikt, som om installerat av certifierd installtör erbjuder 10 års garanti(tätskikt endast) Vi följer även Konsumenttjänstlagen (1985:716).

Rådgivning

Ett grönt tak behöver minimalt med underhåll då ett exempelvis sedumtak är uppbyggt av sedum växter. Vi kan erbjuda rådgivning med ert gröna tak och vad som behöver göras, vid en besiktning av taket mot kostnad. Då skapar vi en skötselplan och kan även hjälpa till med detta i en serviceplan.

Funderar du på ett grönt tak? Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om gröna tak, vill du få en offert på ditt tak eller har garantifrågor, tveka då inte att höra av dig. Vi verkar i hela Sverige.

Sedumväxter

Sedumtak växer sig allt större i Sverige, men vad är egentligen sedum/sedumväxter?

En fetbladig växt

Sedum tillhör familjen fetbladigaväxter. Sedum har rötter hos släktet fetknoppar, men blandas ofta ihop med fetblad trots att de inte är av samma växtfamilj. Sedumens växtfamilj innefattar både halvbuskar och örter. Strax över 1300 olika arter fetbladsväxter växer idag runt om i världen.

Sedumens utseende

Att effektivt lagra vatten är sedumväxter samt andra fetbladsväxter väldigt bra på, detta gör dom med hjälp av sina tjocka blad och i sin stam. Sedumväxten lagrar vatten i sina blad, skulle man ta och skära i ett sedumblad kommer du se att växten har samlat och lagrat vatten i sitt blad, man kan likna vätskan med gelé. Sedumbladens form och färg kan variera kraftigt. Allt från ägg till cylinderformade, från gröna till röda.

Blommande tak

Sedumväxtens blommor har fem bladkretsar där vardera har fem blad, blommorna kan ha varierande färger, orange, gul, rosa eller vit. Vissa larver och fjärilar finner sin favoritföda i just sedum.

Här finner vi sedumväxterna

430 olika arter sedum huserar runt om i världen, majoriteten finner vi på norra sidan av vår jord. Medan vissa arter växer och gror på allt varmare breddgrader så som Sydamerika och Afrika. Sedumväxten växer naturligt i sandjord och i bergsskrevor. Sedumväxten är väldigt tålig av sig därför klarar den det nordiska klimatet väldigt bra.

Sedumtaken växer sig populära

Ett miljövänligt alternativ är just sedumtak, och med tanke på det nya miljötänk som har fötts i världen är det kanske inte så konstigt att sedumtaken blir alltmer populära. Det är snyggt, lätt att kombinera med arter för att uppnå effekten man strävar efter. Man kan välja utseende på de olika arterna, höga, låga, tjocka och platta. Man kan få det som man vill. Inte bara är det snyggt, det har sina olika funktioner med, exempelvis bullerdämpande, fördröjning av dagvatten, bidrar till bättre stadsmiljö samt att den fungerar som isolering.

Grönt tak – sedum

Sedumtaket är klassat som ett grönt tak. Ett sedumtak är uppbyggt på växtsorten sedum och kallas för ett grönt tak just för att det är ett tak gjort av naturlig växtlighet. Gräs och örter är ett traditionellt sätt av gröna tak och har använts länge i Sverige, men på senare tid har sedum kommit att användas allt mer. Det vanligaste är sedummatta på en vattenhållande filterfleece – funkar men inte hållbart i längden, då rötter inte har någon jordmån att gro/växa i. Därför rekommenderar Caneco att man lägger substrat(jord) under sedumattor alt platsodlar för att få ett hålbart och grönt tak över tid med minimalt med underhåll.

Jämför med färdigodlat gräs – alla vet att man behöver minst 10-15cm jord för att det skall växa och må bra. Samma med sedum fast med specialanpassad substrat ca 2-6cm under gör att man erhåller ett grönt tak med näring åt alla växter under lång tid.

Fördelarna med sedumtak/gröna tak

  • Isolerande

En väldigt positiv miljöaspekt är att sedumtaket har en isolerande egenskap. Under årets kallare månader innehåller växterna mycket fukt, vilket resulterar i att värmen inte släpps ut från huset. På sommaren reflekterar växterna värmestrålningen vilket bidrar till en svalare inomhusmiljö. De energisparande effekterna försämras inte över tid, de är bestående.

  • Fördröjning av dagvatten

Gröna tak fördröjer och sinkar regnvattnets process att ta sig till stadens dagvattensystem, samtidigt som taket också använder sig av det vatten det fångar upp. Detta leder till en minskad risk för översvämning vid mycket nederbörd. Optigrun retention roof systems.

  • UV-skydd

Sedumtaket skyddar tätskiktet för UV-strålning vilket resulterar i en ökad livslängd. Vanligtvis är tätskiktet utsatt för temperaturförändringar samt nederbörd, men med sedum förmildras detta avsevärt.

  • Luftrenare

Sedum likt alla andra växter agerar luftrenare och bidrar till en bättre miljö.

  • Biologisk mångfald

Våra djur och växtarter riskerar hela tiden att utrotas. Många av våra djur och insekter är beroende av både varandra och växternas egenskaper för att överleva. Ett sedumtak skapar den miljön dessa små krabater behöver, en gynnsam miljö. Sedumtaken har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden, i stadsmiljöer blir därför sedumtaken lite extra betydelsefulla då det är räddningen för många av våra arter. Skapar man sedan insektshotell ökar den biologiska mångfalden avsevärt över tid.

  • Utseende

Allt som allt finns det mycket positivt att säga om sedumtaken och dess funktion. Varför inte toppa det med sedumtakets läckra utseende?

Sedumtakets livslängd/hållbarhet

Det är många faktorer som spelar in när vi pratar hållbarhet och livslängd. Allt från skötsel av taket till väderförhållanden.  Caneco har erfarenheten och skötselråden för just ditt tak, vi finns här för dig och dina frågor. Översyn 1 gång/år och några timmars ev lukning samt ev långtidsverkande gödning

Lutning och dess förutsättningar

Man kan lägga sedum på tak av alla storlekar, mindre byggnader, Attefalls hus, eller större ytor så som skolor, höghus, köpcenter och det är endast din fantasi som sätter gränsen för vad man kan göra. Våra system från Optigrun svarar för att vi klarar att etablera under alla förutsättningar, ekonimitak, lättviktstak, lutande tak 3–45 grader och växtväggar

Uppbyggnad av sedumtak

Ekonomitak    0–5 grader och byggnadsdjup upp till 80mm

Lättviktstak    0–5 grader och Byggnadsdjup upp till 50mm

Lutande tak    5–45 grader och fr 80mm djup och uppåt.

Biotoptak       0-5 grader och 100-250mm djup

Vattenhållande/fördröjande tak 0–5 grader, 90-120mm byggnadsdjup.

För ert tak och era funderingar läs mer på Caneco.se

Skötsel av sedumtak

Ett sedumtaks behov av skötsel varierar beroende på vad för sedumtak du har. Ladda ner Caneco skötselråd.

Dagvattenhantering

Ett av våra många problem i Sverige är hanteringen av dagvatten. Våra dagvattensystem har visat sig extra undermåliga nu när vi står inför klimatförändringar och dess påföljder av ökad nederbörd.

Våra dagvattensystem konstruerades när våra städer byggdes, då var invånarna färre och grönytorna betydligt större. Dagens tätbyggda städer klara inte av den nederbörd som släpps idag.

Caneco har olika gröna tak som hjälper städer, tätorter och dess dagvattensystem att ta hand om allt regnvatten. Med hjälp av t.ex. våra vattenhållande taklösningar kan vi hjälpa markbundna dagvattenkassetter med att fördröja upp till 80-140L/m2 på taken upp till 30 min innan det går ut o belastar dagvattenledningarna. Läs mer eller kontakta Caneco för mer information hur du bygger upp detta i ert projekt!

 

Se våra referenser

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?