Ekonomitak

EKONOMITAK, GRÖNA TAK, SEDUMTAK

 
Optigrüns Ekonomitak finns för taklutningar från 0-5°.
Det är en kostnadseffektiv lösning, både gällande material, installation och underhåll. Ekonomitak väger relativt lite, ungefär som ett ballasttak samtidigt som det i regel är billigare. Det ger också en energibesparing i byggnader som är luftkontitionerade. Endast lättviktstaket väger mindre. Det är en enkel, men effektiv metod för att ge även stora takytor ett lättunderhållet grönt tak.


.

Grönt tak, sedumtak, ekonomitak, Optigrün, industritak
Grönt tak, ekonomitak, sedumtak, Optigrün

Vikt:Tjocklek: 

Vegetationstyp:


Vattenbindning: 


Vattenlagring:


Ekologiskt värde: 


Underhåll och skötsel:


Kostnadsfaktor:
 


.

ca 80-130 kg/m²
ca 08-1,3 KN/m²


80mm


Sedum / örter / gräs


ca 50-60% / år


ca 25 l/m²


2 av 5


1 av 5

1 av 5

1. Hydrosådd alternativt torrsådd.
Såmetod med ett särsklit gronongssubstrat och en balanserad fröblandning som består av många olika örter, ett antal gräs och olika typer av sedumskott. 


2. Enlagerssubstrat av typ M, 60mm
Det här substratet är särskilt utformat för vidsträckta enlagerssubrstrat med hög vattenbindningskapacitet och god dränering. 


3. Geofleece, FIL 105
Detta filter hindrar partiklar från att komma in i dräneringssystemet samtidigt som det har hög vattengenomsläpplighet.


4. Dräneringssystem typ FKD, 25mm
Snabb tömning av överflödigt vatten. Hindrar ansamling av vatten på tak utan lutning och i stora dräneringslängder. Lättare uppbyggnad med hög dräneringskapacitet


5. Skydds- och förvaringsduk  typ RMS300/500
Skyddar takmembrandet mot skador och lagrar vatten. 


* Bilder från Optigrün.

Vi är godkända för f-skatt.

Telefon: +46 724 53 66 00