Referens Kustsäkring

Strandstaket för att återskapa sanddyner, Ystad kommun 2020


För att på naturlig väg återskapa sanddyner valde Ystad kommun att installera standstaket från CanEco.

Det positiva resultatet visade sig bara på några veckor. 

Se länk för mer information och en film som visar projektet

https://ystad.se/bygg-miljo/miljo-och-avfall/natur-miljo-och-klimat/integrerad-kustzonsforvaltning/life-coast-adapt/Kustsäkring, erosionssydd, sandflykt, pilstaket, sandstaket
Kustsäkring, erosionssydd, sandflykt, pilstaket, sandstaket
Kustsäkring, erosionssydd, sandflykt, pilstaket, sandstaket
Kustsäkring, erosionssydd, sandflykt, pilstaket, sandstaket