Sedumtak

SEDUMTAK

 

Sedum, eller fetknoppssläktet, är växter som lämpar sig väl för vegetationstak då de knappt behöver någon jord eller vatten för att överleva. Här kan du läsa mer om våra färdiga systemlösningar för sedumtak, lösa sedumplantor och inte minst de oumbärliga tätskikten.

Green Eco är våra färdiga systemlösningar för sedumtak. Här hittar du färdiga paket med allt som du behöver för att anlägga ett sedumtak. Välj mellan olika Green Eco-system beroende på förutsättningarna för just ditt tak.

Här hittar du färdiga sedummattor, sedum odlade i behändiga brickor, enstaka plantor eller varför inte odla ditt eget sedumtak med våra sedumsticklingar?

Vid anläggning av ett sedumtak är det viktigt att man har rätt underlag under sedumplantorna, dels för växtbetingelserna, men även för att skydda byggnaden mot fukt. Här kan du läsa mer om de olika tätskikt från Firestone som vi tillhandahåller.

Telefon: +46 724 53 66 00

Vi är godkända för f-skatt.