Produkter

PRODUKTER

GABIONER


Gabioner är nätkorgar i olika former som fylls med sten för att skapa naturliga och vackra stödmurar och avgänsande barriärer i uterummet. Fördelarna med gabioner är att de är prisvärda, flexibla och hållbara.

BULLERSKÄRMAR


Bullerskärmar används för att skärma av oljudet från vägar- och järnvägar, för att få en tystare och lugnare närmiljö. Planken har givetvis även alla de fördelar som ett vanligt plank eller staket har. De fungerar som effektiva säkerhetsbarriärer, förhindrar insyn och möjliggör en estetisk utformning av utemiljöer.

MEMBRAN

 

Membran används som tätskit i t.ex. takkonstruktioner, i marken eller i fasader. Läs mer om de membran vi säljer. Vår leverantör är den världsledande tillverkaren Firestone vilket säkrar membran av högsta kvalitet.


Dammar anläggs vanligtvis genom att man efter markberedning lägger ett tätt membran som svetsas samman.

Användningsområdena är flera. de kan utgöra paser i urbana parkmiljöer, fungera som ytvattentätkter i torra miljöer eller brandvattenreservoarer.


SEDUMTAK

 

Sedum, eller fetknoppssläktet, är växter som lämpar sig väl för vegetationstak då de knappt behöver någon jord eller vatten för att överleva.


Här kan du läsa mer om våra färdiga systemlösningar för sedumtak, lösa sedumplantor eller inte minst de oumbärliga tätskikten.

Vi är godkända för f-skatt.

Telefon: +46 724 53 66 00