Sedumplantor

SEDUMPLANTOR

 

Sedum, eller fetknoppssläktet, är växter som lämpar sig väl för vegetationstak då de knappt behöver någon jord eller vatten för att överleva.

Sedummatta

Sedummattan innehåller minst 8 arter av sedum som växer på en biologiskt nedbrytbar kokosfibermatta, vilken täcks med en speciell RAG-komponent.

 

Vid leverans så har våra vegetationsmattor ett starkt rotsystem och minst 95% av ytan är täckt med vegetation vilket ger ett direkt resultat på din takträdgård. Vegetationsmattorna är tillvekrade enligt FLL-riktlinjerna.

Bildgalleri

sedummatta

Egenskaper

Minst 8 sedumvarianter

Starkt rotsystem

Direkt resultat

Mindre skötsel

Behövs mindre substrat

Låg vikt

Kostnadseffektiv

Vegetation på minst 95% av ytan

Snabb och enkel installation

Sedumback

sedumback

Sedumbackarna förodlas på plantskola i Minderhout, Nederländerna. De är enkla att installera tack vare det patenterade klick-systemet. Det integrerade dräneringsystemet bidrar till ett vackert och frodigt tak hela året runt.

     Egenskaper

Modulbaserat klick-system

Enkel installation

Går att placera ut året runt

Fullständig yttäckning

Direkt resultat

Låg vikt

Utbytbar

Drar inte ihop sig

Återvunnet material

Stor lagringskapacitet flr vatten

Storlek: 57 x 38 x 8 cm

Bildgalleri

Sedumplantor

Sedumplantorna planteras i ett specialutvecklat mineralsubstrat. Detta anpassar plantan för att på ett optimalt sätt kunna binda till takträdgårdens befintliga substrat. Som standard odlas plantorna i brickor som rymmer 50 eller 66 plantorn. Det går även att få specialanpassade leveransstorlekar om det är önskvärt. Vi rekommenderar att det planteras en tillräckligt stor artvariation när man anlägger en större takträdgård. Vi tillhandahåller därför mer än 20 olika arter av sedumplantor i vår produktportfölj, så att en plantering kan planeras i samråd med kunden för att uppnå tilräcklig variation.

Bildgalleri

sedum

     Egenskaper

Minst 8 sedumvarianter

Starkt rotsystem

Direkt resultat

Mindre skötsel

Behövs mindre substrat

Låg vikt

Kostnadseffektiv installation

Direkt kyleffekt

Mindre ogräs tack vare att minst 95% av ytan består av sedum

Skyddar taket mot vatten och vind

Enkel att installera

Sedum-sticklingar

sedumstickling

Vi tillhandahåller inte endast färdiga mattor och plantor, utan vi tycket också det är viktigt att våra kunder har tillgång till ogräsfria sticklingar för att sjäva kunna odla fram en grön takträdgård. Vi har därför tillgång till en plantskola som tillhandahåller sticklingar av olika art. Detta gör att vi kan producera anpassade vegetationsmattor utifrån kundens önskemål.

     Egenskaper

Enkel installation (sticklingsådd)

Väldt låga installationskostnader

Sådd är möjligt på vår och höst

Behöver tillräcklig bevattning

Bildgalleri