Sedumplantor

SEDUMPLANTOR

 

Sedum, eller fetknoppssläktet, är växter som lämpar sig väl för vegetationstak då de knappt behöver någon jord eller vatten för att överleva.

Vegetationsmattor

Vegetationsmattan innehåller minst 8 varianter av stora och små lövbeklädda sedum som växer på en biologiskt nedbrytbar kokosfibermatta, vilken täcks med en speciell RAG-komponent.

 

Vid leverans så har våra vegetationsmattor ett starkt rotsystem och minst 95% av ytan är täckt med vegetation vilket ger ett direkt resultat på din takträdgård. Vegetationsmattorna är tillvekrade enligt FLL-riktlinjerna.

Bildgalleri

    Egenskaper

 • Minst 8 sedumvarianter
 • Starkt rotsystem
 • Direkt resultat
 • Mindre skötsel
 • Behövs mindre substrat
 • Låg vikt
 • Kostnadseffektiv
 • Vegetation på minst 95% av ytan
 • Snabb och enkel installation

Sedumbricka

Sedumbrickorna förodlas på plantskola i Minderhout, Nederländerna. De är enkla att installera tack vare det patenterade klick-systemet. Det integrerade dräneringsystemet bidrar till ett vackert och frodigt tak hela året runt.

     Egenskaper

 • Modulbaserat klick-system
 • Enkel installation
 • Går att placera ut året runt
 • Fullständig yttäckning
 • Direkt resultat
 • Låg vikt
 • Utbytbar
 • Drar inte ihop sig
 • Återvunnet material
 • Stor lagringskapacitet flr vatten
 • Storlek: 57 x 38 x 8 cm

Bildgalleri

Sedumplantor

Sedumplantorna planteras i ett specialutvecklat mineralsubstrat. Detta anpassar plantan för att på ett optimalt sätt kunna binda till takträdgårdens befintliga substrat. Som standard odlas plantorna i brickor som rymmer 50 eller 66 plantorn. Det går även att få specialanpassade leveransstorlekar om det är önskvärt. Vi rekommenderar att det planteras en tillräckligt stor artvariation när man anlägger en större takträdgård. Vi tillhandahåller därför mer än 20 olika arter av sedumplantor i vår produktportfölj, så att en plantering kan planeras i samråd med kunden för att uppnå tilräcklig variation.

Bildgalleri

     Egenskaper

 • Minst 8 sedumvarianter
 • Starkt rotsystem
 • Direkt resultat
 • Mindre skötsel
 • Behövs mindre substrat
 • Låg vikt
 • Kostnadseffektiv installation
 • Direkt kyleffekt
 • Mindre ogräs tack vare att minst 95% av ytan består av sedum
 • Skyddar taket mot vatten och vind
 • Enkel att installera

Sedum-sticklingar

Vi tillhandahåller inte endast färdiga mattor och plantor, utan vi tycket också det är viktigt att våra kunder har tillgång till ogräsfria sticklingar för att sjäva kunna odla fram en grön takträdgård. Vi har därför tillgång till en plantskola som tillhandahåller sticklingar av olika art. Detta gör att vi kan producera anpassade vegetationsmattor utifrån kundens önskemål.

     Egenskaper

 • Enkel installation (sticklingsådd)
 • Väldt låga installationskostnader
 • Sådd är möjligt på vår och höst
 • Behöver tillräcklig bevattning

Bildgalleri

Vi är godkända för f-skatt.

Telefon: +46 724 53 66 00