Lutande tak

LUTANDE TAK

 
Optigrüns system för Lutande tak finns i flera varianter, beroende på taklutning.  5-15° utan anti-slip system och 15-35° med System P anti-slip board. För taklutning 15-45° finns tre olika lösningar för varierande behov. 


.

Green roofing, gröna tak, sedumtak, lutande tak.

Lutande tak 5-15% (utan anti-slip)

Permanent lösning för gröna lutande tak utan anti-slip system. Vid taklängder över 6m kan det vara nödvändigt att ändå använda ett anti-slip system. Olika substratdjup och vegetaionsblandningar finns att tillgå. 
Vanligtvis lämpligt för inverterade tak. 


Lutning: 


Drän-koefficient Cs


Vattenlagring:


Ekologiskt värde: 


Kostnadsfaktor:
 


.

5-15°


0,6


ca 30 l/m²


2 av 5

3 av 5

Sedum, gröna tak
substrat
Dräneringsmatta

1. Vegetationsmatta SMG 20

     alternativt 5-15° sådd.
Förkultiverad sedummatta med nedbrytningsbart underlag. 


2. Extensivt substrat 80-100mm
Ett substrat med hög vattenlagringskapacitet och hög luftporvolym, anpassat för lutande taklösningar. 


3. Dräneringsmatta SSV 800
Skyddar takmembranet mot skador. Lämplig för vattenlagring och riktad dränering av överskottsvatten, speciellt vid takfoten.


Gröna tak
sedumtak
sedumtak

Lutande tak 15-35° med anti--slip, system P (board)

Med anti-slip system. Fördelning av skjuvspänning mot takskägget. Prisvärt och säkert anti-slip system. En permanent lösning för gröna lutande tak. Vanligtvis lämpligt för inverterade tak. 


Lutning: 


Vikt:

Höjd: 


Drän-koefficient Cs


Vattenlagring:


Ekologiskt värde: 


Kostnadsfaktor:
 


.

5-15°


från ca 100kg/m² 


från ca 120mm


0,7


ca 25 l/m²


2 av 5

3 av 5

gröna tak
substrat
gröna tak
vattenhållande fiberduk
kantavslut

2. Extensivt substrat E
Ett substrat med hög vattenlagringskapacitet och hög luftporvolym, anpassat för lutande taklösningar. 


1. Vegetationsmatta SMKG 20

   
Förkultiverad sedummatta för snabb etablering av vegetation. Med icke-nedbrytningsbart underlag.


4. Skydds- och vattenhållande geotextil RMS500
Skyddar takmembrandet mot skador och lagrar vatten. 


3. Board för lutande tak 58SD
Förhindrar att den gröna takstrukturen från att glida och stabiliserar substratlagret.


5. Kantavslutgröna tak

Lutande tak 15-45° med anti--slip, system N (net)

Med anti-slip system. Fördelning av skjuvspänning mot takskägget. Prisvärt och säkert anti-slip system. En permanent lösning för gröna lutande tak. Vanligtvis lämpligt för inverterade tak. 


Lutning: 


Vikt:

Höjd: 


Drän-koefficient Cs


Vattenlagring:


Ekologiskt värde: 


Kostnadsfaktor:
 


.

15-45°


från ca 100kg/m² 


från ca 70mm


0,7


ca 30 l/m²


2 av 5

3 av 5

gröna tak
dräneringsduk, fiberduk

Vegetationsmatta SMKG 20

Förkultiverad sedummatta för snabb etablering av vegetation. Med icke-nedbrytningsbart underlag.


1. Glidskyddssyll typ N
Monteras genom att fästa dem i det underliggande nätet med integrerade fästhakar..


2. Säkerhetsnät

Extra starkt och rotbeständigt nät.


3. Dräneringsmatta SSV 800
Skyddar takmembranet mot skador. Lämplig för vattenlagring och riktad dränering av överskottsvatten, speciellt vid takfoten.


Extensivt substrat E

Ett substrat med hög vattenlagringskapacitet och hög luftporvolym, anpassat för lutande taklösningar.

4. Fästprofil 
För statisk fastsättning i understrukturen.


* Bilder från Optigrün.