Lättviktstak

LÄTTVIKTSTAK

 
Med Optigrüns system för lättviktstak är det möjligt att lägga gröna tak även på konstruktioner som endast klarar lättare takvikter. Även i vattenmättat tillstånd väger lättviktstaket endast ca 55kg/m² och är därmed lättare än ett genomsnittligt ballasttak med 5cm uppbyggnad.
.


Systemet bygger på det specialutvecklade lättviktssubstratet L i kombination med vår vegetationsmatta. Trots den tunna konstruktionen erbjuder uppbyggnaden plantorna ett rotgenomträngligt naturligt vegetationsskikt. Lättviktssubstratet L överträffar kraven från FLL´s riktlinjer för gröna tak beträffande extensiva enskikssubstrat.


gröna tak
sedumtak

Från ca 55 kg/m²


Från 60mm


Mossa / Sedum


ca 40-50 % / år


Ca 18 liter / m²


0,5

150 l/s x ha


1 av 5

2 av 5

* Värdet gäller vid vattenmättat tak. Torrvikten utgör ca 60-70% av detta.

** Enligt DIN 1986-100.
*** Vid ett skyfall av r (5) = 300 l/s x ha 

Vikt:*


Tjocklek: 

Vegetationstyp:


Vattenbindning: 


Vattenlagring:

Drän-koefficient Cs **

Avrinning ***

Ekologiskt värde: 


Underhåll och skötsel: 


.

sedumtak
substrat, sedum
inspektionsbox
dränering, grön tak
skyddsgeotextil

1. Vegetationsmatta.
Förkultiverad vegetationsmatta för snabb vegetationsetablering som motverkar vinderosion. 


2. Lättviktssubstrat L (30 l/m²)
Det här substratet är speciellt framtaget för extensiv enskiktsanläggning. Det har låg vikt i kombination med hög vattenlagringskapacitet.  


4. Skydds- och vattenhållande geotextil RMS300
Skyddar takmembrandet mot skador och lagrar vatten. 


Inspektionskammare LD
Enkel kontroll av dräneringsavrinning.
Monterad på Dränerings- och vattenlagringselement FKD25. (se punkt 3)

3. Dräneringssystem typ FKD, 25mm
Snabb dränering av överflödigt vatten. Hindrar ansamling av vatten på tak utan lutning. Lättare uppbyggnad med hög dräneringskapacitet. Vattenlagrande.


* Bilder från Optigrün