Gröna solcellstak

GRÖNA SOLCELLSTAK

 
Gör ditt gröna ännu grönare med solceller! Panelerna installeras smart utan att göra ingrepp i takets tätskikt. Det gröna takets odlingssubstrat används som ballast och fixerar därigenom panelerna på taket. Genom att vegetationen växer även under solcellspanelerna gör avdunstningen från vegetationen under solpanelerna att panelerna kyls. Därigenom förbättras uteffekten med upp till 5%.

.

BIlder från Optigün

Gröna solcellstak

Våra gröna solcellstak går att installera på taklutningar mellan 0-5°. De kräver inga ingrepp i takets tätskikt och litet underhåll. Se film om våra gröna solcellstak (eng) här.

Systemuppbyggnad

Lutning: 


Drän-koefficient Cs

Vid 0°
Vid 1°

Vattenlagring:

Vikt:

Vegetationsform:

Vattenfördröjning: 


Ekologiskt värde: 


Kostnadsfaktor:
 

* Vikten avser ett vattenmättat tillstånd. I torrt tillstånd är vikten ca 60-70% av detta.

.

0-5° 0,13

 0,45

ca 25 l/m²

ca 25k/m² *

Sedum


50-60%

2 av 5

1 av 5

sedum
substrat
solceller
Vattenhållande
Dränering
fiberduk

1. Sedumskott
Blandning av olika sorter.

2. Extensivt enskiktssubstrat M
Ett substrat med god dräneringsförmåga anpassat för extensiv enskiktsteknik.


3. Solcellspanel
Solcellspanel av valfritt fabrikat, bredden behöver vara minst 100cm. 


4. Ställning för solpanel
Lättmonterad ställning för solpanel som inte kräver ingrepp i takets tätskikt. Ställbar vinkel mellan 15-25° möjliggör tätare placering. 


5. Dräneringssystem typ FKD, 25mm
Snabb tömning av överflödigt vatten. Hindrar ansamling av vatten på tak utan lutning och i stora dräneringslängder. Lättare uppbyggnad med hög dräneringskapacitet. Vattenlagrande.
Dränering mellan solcellsställningar endast tillgänglig i modulbredder över 100cm.


6. Skydds- och vattenhållande fiberduk RMS500
Skyddar takmembrandet mot skador och lagrar vatten. 


solcellspanel