Sedumtak
Sedumtak, gröna tak, bikol
Sedum tak, gröna tak, biokol
Sedumtak, grönt tak, bikol
Gröna tak, sedumtak, biokol
Grönt tak, sedumtak, biokol
Sedumtak, gröna tak, biokol
Solcellstak, biokol

SEDUMTAK / GRÖNA TAK

 

CanEco erbjuder både material samt installation av samtliga lösningar för gröna tak.

Sedum, eller fetknoppssläktet, är växter som lämpar sig väl för vegetationstak då de knappt behöver någon jord eller vatten för att överleva. Gröna tak blir alltmer populära världen över och ingår som krav i många stadsbyggnadsplaner i Europa. Gröna tak fungerar på platta såväl som lutande tak, de går att kombinera med solcellslösningar och som del av takträdgårdar. Det finns även lösningar som binder regnvatten till sig under skyfall och avlastar dagvattenbrunnarna. Sedumtak är fantastiskt miljönyttiga då de både binder till sig regnvatten och avlastar dagvattensystem. De avger vattenånga tillbaka till atmosfären och bidrar då till ett naturligare vattenkretslopp. De fungerar isolerande mot värme och minskar användningen av AC i inomhusmiljön. Dessutom är de otroligt snygga!

Green Eco är våra färdiga systemlösningar för sedumtak. Här hittar du färdiga paket med allt som du behöver för att anlägga ett sedumtak. Välj mellan olika Green Eco-system beroende på förutsättningarna för just ditt tak.

Gröna tak, paketlösning, sedumtak
Lättviktstak, Sedumtak, Gröna tak, Optigrün, Optigreen

Lättviktstak finns för taklutningar från 0-5°. Här har vi extra lätta gröna takbeklädnader och väger även vattenmättat ca 40-50kg/m², ca hälften av vad ett ballasttak väger. Tillverknings- och underhållskostnader är högre än för ekonomitaken, men gör det möjligt att använda gröna tak även på byggnader som är beroende av låg takvikt.

 

Våra gröna solcellstak går att installera på taklutningar mellan 0-5°. De kräver inga ingrepp i takets tätskikt och litet underhåll.

 

Gröna tak, sedumtak, solceller, solcellstak, hållare solceller, Optigün, Optigreen

Här hittar du färdiga sedummattor, sedum odlade i behändiga brickor, enstaka plantor eller varför inte odla ditt eget sedumtak med våra sedumsticklingar?

Sedumplantor, gröna tak, sedumtak

Det går alldeles utmärkt att lägga gröna tak även på lutande tak. Beroende på vilken lösning man väljer kan man lägga sedumtak på tak med upp till 45° lutning.

 

Gröna tak, sedumtak, lutande tak, Optigrün, Optigreen

Vid anläggning av ett sedumtak är det viktigt att man har rätt underlag under sedumplantorna, dels för växtbetingelserna, men även för att skydda byggnaden mot fukt. Här kan du läsa mer om de olika tätskikt från Firestone som vi tillhandahåller.

Tätskikt för tak, tätskikt sedumtak, EPDM, Firestone

Ekonomitak finns för taklutningar från 0-5°.
Det är en kostnadseffektiv lösning, både gällande material, installation och underhåll. Ekonomitak väger relativt lite, ungefär som ett ballasttak 80-130kg/m², samtidigt som det i regel är billigare, Det ger också en enegibesparing i byggnader som är luftkontitionerade. 

 

Sedumtak, platta tak, gröna tak, ekonomitak, biokol
Gröna tak, sedumtak, fördröjande tak, meandertak, Optigün, Optigreen

Ett tak med meander system ger en optimal kontroll över dränering och avrinning från taket. Vid ett extremt regn fylls de patenterade meanderpanelerna med vatten som sedan långsamt flödar från kammare till kammare i meanderande gångar. På så sätt får du en tömningsfördröjning av det överflödiga vattnet.  

 

Tryck på BIM OBJECT ovan för att komma till 

våra sida där du hittar alla BIM-Objects

Tryck på CAD ovan för att komma till 

vår sida där du hittar alla CAD-ritningar