Materialguide geomembran

MATERIALGUIDE GEOMEMBRAN

 

Geomembran används som tätskikt i marken och då antingen som topptäckning eller bottentätskikt för att förhindra att exempelvis lakvatten från avfallsdeponier tränger ut i grundvattnet. Omständigheter som t.ex. avfallsklassificiering (farligt eller icke-farligt avfall), årsnedrerbörd och marklutning avgör vilken typ av membran som är lämpligt. Ofta används membranen i kombination med ett skyddsskikt. På denna sida finner du information om vilket material som lämpar sig bäst för olika användningsområden.

 

 

EPDM-membran: Gummiduk

EPDM-membran (gummiduk)

 

Tack vare att EPDM-duken behåller sina elastiska egenskaper även när den åldras och utsätts för varierande temperaturer så är det ett utmärkt material för topptäckningar. EPDM utsätts inte heller för spänningssprickor vilket gör materialet lämpat för användning då man kan förvänta sig stora sättningar.

 

Materialegenskaper

  • Utmärkta töjbarhetsegenskaper
  • Bra kemisk beständighet
  • Motstår spänningssprickor mycket bra
  • Mycket rotbeständigt material
  • Går bra att svetsa vid kallt väder

 

 

Friktionsegenskaper 

 

  • Friktionsvinkel mot sand: 22–25º (grader). 
  • Max släntlutning för F = 1,3 (totalsäkerhet): 1:3.2–1:2,8.
  • Max friktionsvinkel mot geotextil: 17–23º (grader). 
  • Max släntlutning för F = 1,3 (totalsäkerhet): 1:4,3–1:3.

Skyddsgeotextil

Skyddsgeotextil

 

Vid en membrananläggning är det viktigt att skydda både topptäckningar och bottentätskikt. Detta görs vanligen med hjälp av en geotextil. En membrananläggning med EPDM-duk är främst känslig för penetration av vassa föremål och därför är den viktigaste egenskapen hos skyddsgeotextilen dess dynamiska penetrationsmotstånd vilket man får fram genom ett s.k. Cone Drop Test. Testet går till så att man spänner upp en bit geotextil i en testrigg och låter en 1 kg metallkon med en 45-gradig spets falla mot geotextilen från 0,5 m höjd för att avgöra hur motståndskraftig duken är.

Det statiska penetrationsmotståndet på skyddsgeotextilen är av lägre vikt då man använder EPDM-duk eftersom duken redan har så passa goda hållfasthetsegenskaper. 

Dräneringsskikt

Dräneringsskikt

 

Ovanpå topptäckningar lägger man vanligtvis ett dräneringsskikt vilket har till uppgift att avleda det vatten som faller från ovan. Vanligtvis är det ca. 20-60 procent av den totala nederbörden som infiltrerar de ovanpåliggande växt- och tätskiktet och når ner till dräneringsskiktet. Den vanligaste dräneringslösningen är grus, men det är ofta bättre att använda en dräneringsmatta då den har långt bättre dränerande egenskaper än grus och det blir dessutom mer ekonomiskt fördelaktigt.