Membran

MEMBRAN

 

Membran är tätskikt i olika plast- och gummimaterial. Vi tillhandahåller ett antal membranlösningar från den världsledande tillverkaren Firestone, bl.a. hela deras Roofing-sortiment. Här finner du ytterligare information om de Firestonemembran vi säljer, samt en materialguide som går igenom grunderna för vilka membran som lämpar sig till vilka uppgifter

Takmembranen lämpar sig väl för användning under t.ex. sedumtak och solceller.

Geomembran används som tätskikt i marken under exempelvis bevattningskanaler, branddammar och trädgårdsdammar. Se även vår materialguide för geomembran. Säljs via distributörer. Läs mer om tätskikt för mark (liner) på Firestones hemsida.

fasadmembran

Fasadmembran används t.ex. runt fönsterinstallationer eller som vattenavledare i murade väggar.

I vår materialguide kan du läsa mer om de olika typer av geomembran som finns att tillgå, vilka egenskaper de har och när man bör välja de olika typerna av membran.

Vi är godkända för f-skatt.

Telefon: +46 724 53 66 00