Gabioner

GABIONER

 

Ordet gabion kommer från italienskan och betyder "stor bur". Det är en typ av metallbur som används vid markanläggning, vägkonstruktion och som erosionsskydd. De kan fyllas med sten, jord eller andra material och ges olika funktion och utseende alltefter behov.

Gabion som stödmur trädgårdsdesign
Gabion som bullerskydd, kan vara reflekterande eller ha absorberande kärna
Gabion som bas för cykelskjul, soprum, vedskjul eller uterum.

Gabioner är galler som hålls samman av sticklås till starka korgar som kan fyllas med tex sten eller jord. Formen och utseendet kan varieras i det oändliga och flexibiliteten gör att bara fantasin sätter gränserna för användningsområdena.

Några exempel är
- terrängmurar
- rumsavdelare
- stödmurar
- fristående väggar

Våra gabioner är mycket starka då gallret har en trådtjocklek på hela 4,5 mm och en draghållfasthet på 450-520 N/mm². Storleken på maskorna i gallret är 100 x 100 mm.

Gabionen är korrosionsskyddad med galfanbeläggning på 350 g/m². Den består av en speciell legering av zink och aluminium vilket tredubblar livslängden jämfört med vanlig varmförzinkning. 

Gabionerna fylls på plats och byggs samman enligt byggklossprincipen. Det finns ett antal olika standardmått på modulerna och fyra olika byggklossar/modultyper; botten, topp, sida och sidtopp. 

Modulernas standardmått är:
Längder: 0,5m, 1m, 2m, 2,5m, 3m.
Bredder: 0,5m, 1m.
Höjder: 0,5m, 1m.

Fördelarna med våra moduler:
- De är korrosionsskyddade.
- De har kraftig trådtjocklek
- De levereras tomma och fylls på plats.
- De har hög draghållfasthet.
- De möjliggör flexibla lösningar genom byggklossystemet.

Monteringsanvisning finns här. monteringsanvisning gabion

Design utomhusgabion

Design utomhusgabioner

 

Design utomhusgabioner är en gabion som kombinerar höga estetiska värden med hög kvalitet och hållfasthet. Med mjuka former och linjer, möjlighet att forma installationerna efter varierande förutsättningar och utan vassa kanter och trådar så är de perfekta för trädgårdar, parker, lekplatser och andra ytor där människor vistas.

 

Bildgalleri

Fabriksfyllda stenkorgar

Modulsystem med färdigfyllda stenkorgar

 

De fabriksfyllda gabionerna är dimensionsstabila och är ett modulbaserat system som går snabbt och enkelt att anlägga. Går att få i flera storlekar och med olika naturstensfyllning.

 • Längd 50, 100, 150 och 200 cm
 • Djup 50 och 100 cm
 • Höjd 50 och 100 cm 
 • Tråddiameter 6/8 mm
 • Maskstorlek 50 x 200 mm
 • Integrerad lyftanordning
 • Zinkbeläggning med minst 55 års skyddstid i korrosivitetsklass C3  enligt DIN EN ISO 12944

 

Stenstaket

Modulsystem för stenstaket


Ett modubaserat gabionsystem som möjliggör snabb och enkel konstruktion av gabionstaket. Det går att välja mellan flera olika naturstensfyllningar.

 • Längd 100 och 200 cm
 • Djup 25 cm
 • Höjd 100, 120, 140, 160, 180  och 200 cm.
 • Tomma korgar för egen påfyllning på plats
 • Tråddiameter 5/6 mm
 • Omvänd maskbredd 50 x 200 mm
 • Minst 55 års korrosionsskydd i korrosivitetskategori C3 enligt DIN EN ISO 12944
 • Modulerna går att förkorta.


Stenfasader

Gabioner som stenfasad på byggnader


Förutom de arkitektoniska aspekterna ligger fördelarna med stenfasader främst i byggnadens kostnadseffektivitet. Löpande kostnader för målning och gipsreparationer elimineras.


Fasadsystemet består av gallermattor som monteras med hjälp av två fasadstöd samt distanselement och fasaddockor.


För närvarande kan fasadbeklädnad upp till en maximal höjd av 8m realiseras med denna stenfasad. 


 • Maskstorlek 25 x 200 mm
 • Längd 253 cm
 • Djup 12,5 cm
 • Höjd 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 och 240 cm.


Övriga gabioner

Flexibla gabionlösningar


Utöver de färdiga systemen kan vi även erbjuda flera olika varianter av gabioner. Allt från standardlösningar i olika storlekar till helt skräddarsydda gabioner som utformas efter kundens behov. Kontakta oss för mer information.


Bildgalleri