Erosionskydd och kustsäkring

EROSIONSSKYDD OCH KUSTSÄKRING

Erosionsskydd, baserad på 100-åriga nederländska kustsäkrningsmetoder, förfinade med modern ingengörskonst till ett patenterat system. Systemet  reducerar styrkan av havets påverkan på kustlinjen och förhindrar sandflylkt. En naturlig flora kan återetableras som ytterligare stärker erosionsskyddet.