Produkter

Vi erbjuder produkter och lösningar inom mark-, vatten och takanläggingar. Med vår långa erfarenhet inom branschen och vårt urval av förstklassiga produkter kan du känna dig trygg i att du får en lösning som fungerar och håller i många år framöver.

Bullerplank i pil eller lärk

Bullerskärmar används primärt för att skärma av vägar, järnvägar och andra trafikleder för att få en lugnare närmiljö.

ecoblock, ecoraster, pelleplattan, gräsarmering

Här kommer vi presentera mer under våren 2021

Erosion och kustsäkring

Systemet  reducerar styrkan av havets påverkan på kustlinjen och förhindrar sandflylkt. En naturlig flora kan återetableras som ytterligare stärker erosionsskyddet. 

sedumtak, biokol

Sedumtak är fantastiskt miljönyttiga då de både binder till sig regnvatten och avlastar dagvattensystem.

takpapp, EPDM, papptak, Firestone

Vi tillhandahåller ett antal membranlösningar från den världsledande tillverkaren Firestone, bl.a. hela deras Roofing-sortiment.

linjeavvattning, dagvattenrännor

Caneco säljer Wipotons avvattningsrännor. De lämpar sig med fördel för t.ex. gångvägar, parkeringsplatser, vägrensavvattning och ytor med hög körbelastning.

gabion

Ordet gabion kommer från italienskan och betyder "stor bur". Det är en typ av metallbur som används vid markanläggning och vägkonstruktioner.


fallskydd

Caneco saluför RUBRIG fallskyddsgummiprodukter, ett system med plattor, kuber, klot eller helt egna former som ger säkra, färggranna och roliga lekplatser för barn i alla åldrar.